Open lesavond verplaatst naar 7 juni 2019 op NIEUWE Haagse locatie

Waarnemen en voor waar aannemen

Een avond over de werking van onze waarneming

Waarnemingen van elkaar en van elkaars gedrag bepalen voor een groot deel hoe je contact met elkaar hebt. Als iemand een bril op heeft die jij absoluut niet vindt passen, dan heeft dat invloed op hoe je diegene benadert.

Interessant is om bij jezelf na te gaan op grond van welke maatstaven je de wereld waardeert.

Doe je mee met de gratis open lesavond om te ontdekken hoe het bij jou werkt?
De open les is van 19.00 uur tot 21.00 uur, daarna is er nog ongeveer 1 uur de tijd voor vragen en informatie over de opleiding van Synergos. Tijdens een open les maak je kennis met de docenten, onze visie op haptonomie en onze manier van lesgeven. Graag tot ziens!

Nieuwe Haagse locatie van Synergos: Souterrain van de Rode Olifant, Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag.