Wat kan haptonomie voor mij betekenen?

website-tigges-fotomaat-groen-in-tarweveld

Bewustzijnsvergroting van samenhang voelen – denken – doen

Met behulp van haptonomie vergroot je je bewustzijn van je lichaam, je waarnemingen via je zintuigen, je gedachten en je emoties. Je leert in feite om je lichamelijke en geestelijke sensaties en situaties van het moment in kaart te brengen. Daarbij helpt het om je voelend vermogen, in fysieke en emotionele zin, als instrument te gebruiken. Hiermee kun je de signalen van je lichaam leren kennen en leren duiden. Tot zover lijkt de aanpak op die van mindfulness.

Binnen de haptonomie zoeken wij vervolgens naar de samenhang tussen wat je voelt, denkt en doet. We kijken hoe deze kwaliteiten elkaar beïnvloeden. Zo wordt duidelijk waar verstoringen tussen je voelen – denken – handelen liggen. Je leert bijvoorbeeld dat een andere lichaamshouding een ander gevoel bij je teweeg brengt.

 

Hoe ga je om met gevoelens die je tegenkomt?

Je staat tijdens de therapie of coaching stil bij wat je voelt, en je probeert dat te doorleven. Haptonomie gaat tenslotte over contact, samen voelen, dus je durven, leren, kunnen verbinden aan wat je ervaart. En aan de andere kant – en niet minder belangrijk – aanvaarden dat er dingen zijn waar je niet, of nog niet aan wil. Haptotherapie helpt je om een acceptabele manier te vinden om daarmee om te gaan.

 

Patronen

Mensen voelen – denken – doen in patronen. Deze patronen ontstaan al vroeg in ons leven in stresssituaties en na ingrijpende gebeurtenissen. We onderzoeken in welke mate deze patronen voor jou nog zinvol zijn of slechts belemmerend werken.

In het laatste geval zoeken we naar alternatief gedrag. Of naar acceptatie, er handiger mee omgaan.

Door je bewustzijnsvergroting en het (vergrote) inzicht op de wederzijdse beïnvloeding van je houding/bewegingen en je gevoelens, krijg je meer keuzemogelijkheden. Zo kun je weer meer balans vinden. Bovendien leer je dus om beter om te gaan met prettige en niet-prettige gebeurtenissen in je leven.

 

Enkele effecten van een haptonomische aanpak:

  • vergroting van je zelfbewustzijn;
  • verbetering van (werk)relaties;
  • een effectievere manier van communiceren;
  • vermindering van beperkende overtuigingen over jezelf en anderen;
  • versterking van je sterke eigenschappen.

Als gevolg hiervan ontstaat niet alleen persoonlijke groei, maar ook vaak vermindering van klachten op lichamelijk, psychisch en emotioneel vlak.

 

Wat kan ik verwachten van mijn haptotherapeut?

foto-05Onwankelbare waarde en vertrekpunt is dat de mens met al zijn gebreken goed is zoals hij is en dat bevestig ik als therapeut. Haptotherapie gaat niet over het streven naar een perfect mensbeeld. Deze therapievorm is vooral bedoeld om je te begeleiden bij het verhelpen van klachten die je als belemmerend voor je functioneren ervaart. Als je ergens geen last van hebt, dan hoef je daar ook niet aan te komen.

Een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid is belangrijk, een goede cliënt–therapeutrelatie is binnen de behandeling een natuurlijke voorwaarde.

Het voelend vermogen van mij, als therapeut, is een belangrijk instrument.

Ieder mens heeft een gekleurde bril waardoor hij naar het leven kijkt. Dit bepaalt mede zijn specifieke kwaliteiten.

Die ene cliënt kan beter behandeld worden door die ene therapeut.

Omdat voelen een wezenlijk instrument is, maakt aanraking (op de blote huid) normaal gesproken deel uit van de behandeling. Je krijgt inzicht in jouw patronen door het voeren van gesprekken, aanraken van je huid, spelvormen en werken met oefenmateriaal.

 

Wat wordt er van mijzelf verwacht?

 foto-09

Ik ga ervan uit dat ik jou als cliënt faciliteer zelf je antwoorden te laten vinden op de door jou gestelde vragen. Met andere woorden, mijn streven is om jou in je zelfoplossend vermogen te laten komen. Daarvoor heb jij een onderzoekende houding nodig, waarin je met mijn hulp reflecteert op je eigen voelen, denken en handelen. Dat moet je dus durven en willen.